Skip to Content Contact Us

תקנון שימוש באתר ומדיניות פרטיות

אתר “פרימה דאנס” (להלן: “האתר“) הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. בעלת האתר הינה חברת “פרימה דאנס” (להלן: “החברה“).

האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן.

המכירות באתר מנוהלות על ידי החברה.

 1. כל פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר תחשב לפעולה באתר. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה.
 2. הזכות להשתתף במכירות הנערכות באתר
  רשאים להשתתף במכירות המבוצעות באתר תושבי ישראל בגיל 16 ומעלה, המחזיקים כדין בכרטיס אשראי ישראלי תקף. ההשתתפות מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים, נכונים ומדויקים, הכוללים: שם, מסזהות, כתובת, מסטלפון וכתובת דואר אלקטרוני תקינה. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר.
 3. שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות המשתתפים
  מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפי רצונו של הלקוח ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם. מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לחברה לספק את המוצרים ו/או השירותים ללקוח וללמוד מהלקוח על הסכמתו בנוגע לרכישת המוצרים ו/או השירותים. מתן הפרטים באתר מהווה הסכמה של הלקוח להצטרפות למועדון הלקוחות שלקיק אווט“, הסכמה לקבלת דוורור ומידע בגין מבצעים ופעילות החברה. כמו כן נדרשים פרטי כרטיס האשראי או חשבון הפייפאל של הלקוח על מנת להשלים את העסקה. החברה נוקטת בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי להגן על פרטיות הגולשים ועל סודיות הנתונים. האתר מאובטח ברמה גבוהה ביותר, ומוגן מפני פריצה בזדון או בשוגג באמצעות טכנולוגיה מתקדמת.
 4. החברה לא מעבירה בשום מקרה נתונים, פרטים אישיים או כתובות דואר אלקטרוני לצד שלישי שלא בהסכמה מפורשת של הלקוח, בכתב ומראש, למעט במקרים הבאים:
  • פרטי העסקה מועברים לחברת האשראי או לחברת פייפאל לצורך חיוב.
  • שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני ומסטלפון של הרוכשים באתר מועברים לחברת השילוח לצורך ביצוע האספקה.
 5. אנו מתחייבים לא להעביר את פרטי האשראי לצד גאלא בהוראת בית המשפט.
 6. המוצרים והשירותים המוצעים למכירה באתר “פרימה דאנס”
  החברה תציע לרכישה באתר מוצרים ו/או שירותים בדגמים, סוגים וכמויות כפי שתמצא לנכון, לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי. לחברה הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע מוצרים ו/או שירותים המוצעים לרכישה באתר וכן לקבוע את כמות המוצרים ו/או השירותים שיוצעו לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה. פרימה דאנס שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, שלא לספק מוצר מסוים, במידה והמוצר אזל במלאי. במקרה כזה תודיע החברה ללקוח על ביטול העסקה, או לחילופין, תציע לו מוצר חלופי.
 7. המידע הנמסר לגבי המוצרים הנמכרים
  החברה עושה כמיטב יכולתה לספק ללקוחותיה את המידע המרבי הנדרש לצורך החלטה לגבי קניית המוצר. הפרטים המפורסמים באתר כוללים ברוב המקרים את תמונת המוצר, שם היצרן (עבור מותגים), מסהדגם ומידע על המוצר ככל האפשר. עם זאת, התמונות המוצגות הינן לצורך המחשה בלבד, ואינן מחייבות את החברה. במקרה שבו קיים הבדל בין פרטי המוצר בכתב לתמונה המתפרסמת באתר, הנתונים בכתב הם המחייבים.
 8. מחירים
  המוצרים הנמכרים באתר זה ומחיריהם בתוקף לגבי המלאי הקיים בלבד. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המוצרים ומחיריהם בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת. מחיר המוצרים באתר אינו כולל משלוח.
  במקרה של חוסר התאמה בין המחיר ו/או תיאורו של מוצר כפי שמופיע באתר, לבין מחירו ו/או תיאורו, כפי שמופיע בספרי החברה, יקבע המחיר בספרי החברה. במקרה זה יהיה הצרכן זכאי לקבלת מלוא התמורה ששולמה עבור המוצר, באם יודיע לחברה בכתב על ביטול העסקה טרם שסופק לו המוצר, או באם יודיע לחברה על ביטול העסקה תוך 14 יום ממועד שסופק לו המוצר, לפי המאוחר.
  מחירי המוצרים באתר כוללים מעמ, אלא אם צוין אחרת בעמוד המוצר.
  הנחות בגין הטבות מועדוןהמחיר הקובע הוא על פי תקנון המועדון. במקרה שהאתר יאפשר מימוש הטבה/הנחה על מוצר או קבוצת מוצרים באופן הנוגד את תקנון המועדון, רשאית החברה לבטל את ההנחה שניתנה בניגוד לתקנון. החברה תעדכן את הלקוח בדבר הטעות וללקוח תינתן הזכות לבטל את העסקה ולקבל את כספו בחזרה או להשלים את התשלום החסר עבור ההנחה שניתנה בשוגג.
 9. החברה תחייב את הלקוח באמצעות כרטיס האשראי או באמצעות חשבון הפייפאל שמסר או באמצעות שירותי תשלומים כגון ביט, Apple Pay וכדומה, במחיר המוצרים באתר, ובנוסף בדמי משלוח כמפורט בעמוד המכירה. הסכום הכולל של ההזמנה יופיע בטופס ההזמנה.
 10. מועדי אספקה
  מועד אספקת המוצרים המפורט בעמוד המכירה הוא בימי עבודה הנספרים מיום קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי של המזמין. החברה עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין, וזאת בכפוף למדיניות חברות המשלוחים. במידה והלקוח מבקש לשנות את הכתובת לאספקה, ובכפוף לאישור בקשה זו עי החברה, ייספרו ימי העבודה מיום אישור בקשת שינוי הכתובת עלידי החברה. החברה לא תהא אחראית לכל איחור באספקת המוצר שאינו בשליטתה. במקרה של איחור באספקה רשאי המזמין לבטל את הזמנתו ולקבל את מלוא כספו בחזרה.
  אספקת המוצרים תתבצע ליעד בהתאם לבחירת הלקוח בעת ביצוע התשלום ו/או בכל דרך שהיא שתתואם עם הלקוח, וכל זאת בהתאם ובכפוף לתנאי האספקה של החברה ו/או חברת המשלוחים מטעמה.
 11. מדיניות משלוחים ואספקת מוצרים
  המשלוחים יבוצעו לאזורים בתוך ישראל, המוגדרים בתקנון המשלוחים (למעט ישובים בודדים, אליהם לא נוכל להגיע ומולם יעשה התיאום לאופן הגעת המוצר טלפונית). מחירי המשלוח מוגדרים באתר. במידה ויבחר הלקוח באפשרות לאיסוף עצמי של הפריט מחנות החברה, לא יחויב הלקוח בדמי משלוח. לא ניתן לבחור באפשרות איסוף עצמי במידה וההזמנה בוצעה והפריט כבר נשלח. במידה והלקוח מעוניין לאסוף את ההזמנה מחנות החברה, ההזמנה תמתין עבורו בחנות החברה בתוך 2 ימי עסקים ולמשך 14 ימים. במידה ונבחרת אפשרות משלוח באמצעות שליח, המשלוח יתבצע לכתובת שנמסרה בתהליך הרישום, אלא אם צוין אחרת במהלך ביצוע ההזמנה. במידה והכתובת הנמסרת היא לבית עסק, יש לציין את שם בית העסק בהזמנה.
 12. אספקת הזמנה הנעשית על ידי חברת המשלוחים תהיה בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים. במידה והאספקה מתעכבת או אינה מתאפשרת, מכל סיבה שהיא (מצב בטחוני, מזג אויר וכד‘), החברה תמצא פתרון חלופי המקובל על שני הצדדים. החברה תקבל את ההחלטה הסופית בנוגע לביטולו של כל משלוח.
  החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת, בהתאם לצורך, את אפשרויות השילוח מחירי המשלוחים.
  כל הזמנה באתר תטופל בדכ תוך 24 שעות, למעט ימי שישי, שבת, ערבי חג וחג. יום ההזמנה אינו נכלל במניין ימי המשלוח. כמו כן, הזמנות בימים שישי ושבת מטופלות כהזמנות שבוצעו ביום ראשון.
 13. אחריות ושירות
  כל המוצרים המוצעים לרכישה במסגרת האתר הינם חדשים לחלוטין. כל מבצע פעולות באתר מצהיר בזאת כי ידוע לו והינו מסכים לכך שהאחריות להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר והדורשים התקנה והרכבה, תחול עליו ועל חשבונו הבלעדי, ואין לו ולא תהיה למבצע הפעולה באתר כל דרישה ו/או טענה כנגד החברה ו/או מפעילי האתר ו/או ספקי ומשווקי המוצרים בעניין זה כאמור. בנוסף, ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, יהא כל מבצע פעולה באתר אחראי לתחזוקתו ו/או אחזקתו ו/או לשירות הנדרש למוצר שרכש באתר, למעט אם נקבע במפורש אחרת ובכתב בתנאי רכישת המוצר. החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של החברה.
 14. ביטולים
  ביטול קנייה עי לקוח:
  במידה שלקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לפני שכרטיס האשראי שלו חויב, יוכל לעשות זאת באמצעות יצירת קשר טלפוני עם החברה.
  ביטול הזמנה עי החברה לפני משלוח המוצר:
  במידה ולקוח לא סגר את הזמנתו, לרבות עקב אי הזנת שם ופרטי אמצעי התשלום (כרטיס אשראי או חשבון פייפאל או שירותי תשלום כגון  ביט, Apple Pay וכדומה) באמצעותו יתבצע התשלום, בתוך 3 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה, תהא החברה רשאית לבטל את ההזמנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי .
  ביטול לאחר ביצוע ההזמנה:
  במידה שלקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר ביצוע ההזמנה, ועד ל-14 יום מיום אספקת ההזמנה לכתובת אותה סיפק הלקוח, יוכל לעשות זאת באמצעות יצירת קשר טלפוני עם החברה, בשעות המענה ובכפוף לתנאים הבאים:
  במידה וההזמנה טרם נשלחה ולאחר שהלקוח יצר קשר טלפוני עם החברה, ההזמנה תבוטל והלקוח יזוכה לאמצעי התשלום בו נעשתה ההזמנה תוך עד 5 ימי עסקים.
  במידה וההזמנה כבר נשלחהבמקרה זה ולאחר שהלקוח יצר קשר טלפוני עם החברה, הלקוח יוכל להחזיר את ההזמנה בכוחות עצמו לחברה, ללא חיוב בדמי משלוח, או לבקש כי המוצר ייאסף מביתו עי חברת השליחים תמורת תשלום נוסף של דמי משלוח.
  במקרה זה כספו של הלקוח יוחזר בתוך 10 ימי עסקים מיום קבלת ההזמנה בכתובת החברה, באמצעות חברת האשראי/ חשבון הפייפאל שלו, וכן, במידה שלבקשת הלקוח ההחזרה נעשתה באמצעות שליח מטעם החברה, יחויב הלקוח בעלות המשלוח חזרה.
  אין אפשרות להחזיר מוצרים שלא באריזתם המקורית ובשלמותם. תתקבלנה אריזות סגורות בלבד ולא תתקבלנה החזרות של פריטים ללא טיקטים מחוברים או החזרות חלקיות.
  ביטול כתוצאה מפגם או אי התאמה לפרטים המופיעים באתר.
  אנו עושים את המרב, על מנת שהמוצרים הנשלחים על ידינו יהיו תקינים וללא פגמים. יחד עם זאת, על הלקוח לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו. במידה שהלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, יוחלף המוצר במוצר אחר, באחריות החברה.
 15. שירות לקוחות
  פניות טלפוניות: לרשות לקוחות האתר והמזמינים באמצעותו, עומד מספר הטלפון של החברה.
  במספר זה ניתן לקבל סיוע בנושאי השימוש באתר, בירורים, שאלות, אספקת הזמנות ותלונות בשעות המענה. שעות המענה הן:
  בימים א‘-ה‘ (שאינם ימי חג או ערבי חג), בין השעות 10:30 19:00
  בימי ווערבי חג בין השעות 9:30 13:30
 16. פניות באמצעות האתר
  ניתן לפנות לחברה באמצעות מילוי טופסצור קשרבאתר או במייל לכתוובת .info@primadance.co.il
 17. כלל הפניות מטופלות בעדיפות גבוהה עי נציגי שירות הלקוחות של החברה.
 18. קניין רוחני
  כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של החברה.
  אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.
 19. תקנון מועדון הלקוחות של פרימה דאנס:
  ההצטרפות למועדון הלקוחות אינה כרוכה בתשלום.
  *כרטיס המועדון הינו אישי, והשימוש בו הינו בהצגת תעודה מזהה בלבד. *החברות במועדון פרימה דאנס תקפה ללא הגבלת זמן. כרטיס המועדון, השוברים, ההטבות והמתנות הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה או להמרה. *ההצטרפות למועדון מקנה הטבת ההצטרפות הנקבעת מעת לעת ע”י החברה ותוצג ללקוח בהודעה שיקבל לאחר הצטרפותו. חברי המועדון זכאים להטבת יום ההולדת. ההטבה משתנה ונקבעת מעת לעת ע”י החברה. *חברי מועדון זכאים לצבירת נקודות בשיעור של 5% מגובה הסכום ששולם בפועל בכל קנייה. שווי נקודה – 1 ש”ח. ניתן להשתמש בנקודות הנצברות במעמד התשלום החל מ-3 ימים לאחר צבירתן והן בתוקף לתקופה של 24 חודשים מיום צבירתן. ניתן לממש את הנקודות החל מצבירה של  20 נקודות. בכל קניה ניתן לבחור הטבה אחת למימוש מתוך: הטבת הצטרפות, נקודות צבורות או כל הטבה אחרת שתעמוד לזכות הלקוח במעמד ביצוע הרכישה. לא יינתן החזר כספי או זיכוי כנגד הטבות ו/או נקודות המועדון שלא נוצלו. אין כפל מבצעים והטבות. פרימה דאנס שומרת את הזכות להחליף ולשנות מעת לעת את התנאים וההטבות של “מועדון הלקוחות של פרימה דאנס“ ללא הודעה מראש.
 20. כללי:
  החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר. במקרה של מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שרות באתר, על כל הכרוך והנובע מכך, יהיה מקום השיפוט הבלעדי בבתי המשפט בנתניה בלבד.

ט.ל.ח

Back top top
?התחבר לחשבון קיים
הרשמה לחבר מועדון