תקנון שימוש באתר ומדיניות פרטיות

אתר ‘פרימה דאנס' (להלן: "האתר") הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. בעלת האתר הינה חברת 'פרימה דאנס' (להלן: "החברה").

האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן.

המכירות באתר מנוהלות על ידי החברה.

 1. כל פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר תחשב לפעולה באתר. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה.
 2. הזכות להשתתף במכירות הנערכות באתר
  רשאים להשתתף במכירות המבוצעות באתר תושבי ישראל בגיל 16 ומעלה, המחזיקים כדין בכרטיס אשראי ישראלי תקף. ההשתתפות מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים, נכונים ומדויקים, הכוללים: שם, מס' זהות, כתובת, מס' טלפון וכתובת דואר אלקטרוני תקינה. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר.
 3. שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות המשתתפים
  מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ"י רצונו של הלקוח ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם. מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לחברה לספק את המוצרים ו/או השירותים ללקוח וללמוד מהלקוח על הסכמתו בנוגע לרכישת המוצרים ו/או השירותים. מתן הפרטים באתר מהווה הסכמה של הלקוח להצטרפות למועדון הלקוחות של "פרימה דאנס", הסכמה לקבלת דוורור ומידע בגין מבצעים ופעילות החברה. כמו כן נדרשים פרטי כרטיס האשראי או חשבון הפייפאל של הלקוח על מנת להשלים את העסקה. החברה נוקטת בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי להגן על פרטיות הגולשים ועל סודיות הנתונים. האתר מאובטח ברמה גבוהה ביותר, ומוגן מפני פריצה בזדון או בשוגג באמצעות טכנולוגיה מתקדמת.
 4. החברה לא מעבירה בשום מקרה נתונים, פרטים אישיים או כתובות דואר אלקטרוני לצד שלישי שלא בהסכמה מפורשת של הלקוח, בכתב ומראש, למעט במקרים הבאים:
  • פרטי העסקה מועברים לחברת האשראי או לחברת פייפאל לצורך חיוב.
  • שם, כתובת ומס' טלפון של הרוכשים באתר מועברים לחברת השילוח לצורך ביצוע האספקה.
 5. אנו מתחייבים לא להעביר את פרטי האשראי לצד ג' אלא בהוראת בית המשפט.
 6. המוצרים והשירותים המוצעים למכירה באתר ‘פרימה דאנס'
  החברה תציע לרכישה באתר מוצרים ו/או שירותים בדגמים, סוגים וכמויות כפי שתמצא לנכון, לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי. לחברה הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע מוצרים ו/או שירותים המוצעים לרכישה באתר וכן לקבוע את כמות המוצרים ו/או השירותים שיוצעו לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה. פרימה דאנס שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, שלא לספק מוצר מסוים, במידה והמוצר אזל במלאי. במקרה כזה תודיע החברה ללקוח על ביטול העסקה, או לחילופין, תציע לו מוצר חלופי.
 7. המידע הנמסר לגבי המוצרים הנמכרים
  החברה עושה כמיטב יכולתה לספק ללקוחותיה את המידע המרבי הנדרש לצורך החלטה לגבי קניית המוצר. הפרטים המפורסמים באתר כוללים ברוב המקרים את תמונת המוצר, שם היצרן (עבור מותגים), מס' הדגם ומידע על המוצר ככל האפשר. עם זאת, התמונות המוצגות הינן לצורך המחשה בלבד. ואינן מחייבות את החברה. במקרה שבו קיים הבדל בין פרטי המוצר בכתב לתמונה המתפרסמת באתר, הנתונים בכתב הם המחייבים.
 8. מחירים
  המוצרים הנמכרים באתר זה ומחיריהם בתוקף לגבי המלאי הקיים בלבד. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המוצרים ומחיריהם בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת. מחיר המוצרים באתר אינו כולל משלוח.
  במקרה של חוסר התאמה בין המחיר ו/או תיאורו של מוצר כפי שמופיע באתר, לבין מחירו ו/או תיאורו, כפי שמופיע בספרי החברה, יקבע המחיר בספרי החברה. במקרה זה יהיה הצרכן זכאי לקבלת מלוא התמורה ששולמה עבור המוצר, באם יודיע לחברה בכתב על ביטול העסקה טרם שסופק לו המוצר, או באם יודיע לחברה על ביטול העסקה תוך 14 יום ממועד שסופק לו המוצר, לפי המאוחר.
  מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת בעמוד המוצר.
  הנחות בגין הטבות מועדוןן – המחיר הקובע הוא על פי תקנון המועדון. במקרה שהאתר יאפשר מימוש הטבה/הנחה על מוצר או קבוצת מוצרים באופן הנוגד את תקנון המועדון, רשאית החברה לבטל את ההנחה שניתנה בניגוד לתקנון. החברה תעדכן את הלקוח בדבר הטעות וללקוח תינתן הזכות לבטל את העסקה ולקבל את כספו בחזרה או להשלים את התשלום החסר עבור ההנחה שניתנה בשוגג.
 9. החברה תחייב את הלקוח באמצעות כרטיס האשראי או באמצעות חשבון הפייפאל שמסר, במחיר המוצרים באתר, ובנוסף בדמי משלוח כמפורט בעמוד המכירה. הסכום הכולל של ההזמנה יופיע בטופס ההזמנה.
 10. מועדי אספקה
  מועד אספקת המוצרים המפורט בעמוד המכירה הוא בימי עבודה הנספרים מיום קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי של המזמין. החברה עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין, וזאת בכפוף למדיניות חברות המשלוחים. במידה והלקוח מבקש לשנות את הכתובת לאספקה, ובכפוף לאישור בקשה זו ע"י החברה, ייספרו ימי העבודה מיום אישור בקשת שינוי הכתובת על-ידי החברה. החברה לא תהא אחראית לכל איחור באספקת המוצר שאינו בשליטתה. במקרה של איחור באספקה רשאי המזמין לבטל את הזמנתו ולקבל את מלוא כספו בחזרה.
  אספקת המוצרים תתבצע ליעד בהתאם לבחירת הלקוח בעת ביצוע התשלום ו/או בכל דרך שהיא שתתואם עם הלקוח, וכל זאת בהתאם ובכפוף לתנאי האספקה של החברה ו/או חברת המשלוחים מטעמה.
 11. מדיניות משלוחים ואספקת מוצרים
  המשלוחים יבוצעו לאזורים בתוך ישראל, המוגדרים בתקנון המשלוחים (למעט ישובים בודדים, אליהם לא נוכל להגיע ומולם יעשה התיאום לאופן הגעת המוצר טלפונית).מחירי המשלוח מוגדרים באתר. במידה ויבחר הלקוח באפשרות לאיסוף עצמי של הפריט מחנות החברה, לא יחויב הלקוח בדמי משלוח. לא ניתן לבחור באפשרות איסוף עצמי במידה וההזמנה בוצעה והפריט כבר נשלח. במידה והלקוח מעוניין לאסוף את ההזמנה מחנות החברה, ההזמנה תמתין עבורו בחנות החברה בתוך 2 ימי עסקים ולמשך 14 ימים. במידה ונבחרה האפשרות של אספקה עד לסטודיו, יבוצע המשלוח לסטודיו אותו ציין המזמין בעת ההרשמה לאתר. במידה ונבחרת אפשרות משלוח באמצעות שליח, המשלוח יתבצע לכתובת שנמסרה בתהליך הרישום, אלא אם צוין אחרת במהלך ביצוע ההזמנה. במידה והכתובת הנמסרת היא לבית עסק, יש לציין את שם בית העסק בהזמנה.
 12. אספקת הזמנה הנעשית על ידי חברת המשלוחים תהיה בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים. במידה והאספקה מתעכבת או אינה מתאפשרת, מכל סיבה שהיא (מצב בטחוני, מזג אויר וכד'), החברה תמצא פתרון חלופי המקובל על שני הצדדים. החברה תקבל את ההחלטה הסופית בנוגע לביטולו של כל משלוח.
  החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת, בהתאם לצורך, את אפשרויות השילוח מחירי המשלוחים.
  כל הזמנה באתר תטופל בד"כ תוך 24 שעות, למעט ימי שישי, שבת, ערבי חג וחג. יום ההזמנה אינו נכלל במניין ימי המשלוח. כמו כן, הזמנות בימים שישי ושבת מטופלות כהזמנות שבוצעו ביום ראשון.
 13. אחריות ושירות
  כל המוצרים המוצעים לרכישה במסגרת האתר הינם חדשים לחלוטין. כל מבצע פעולות באתר מצהיר בזאת כי ידוע לו והינו מסכים לכך שהאחריות להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר והדורשים התקנה והרכבה, תחול עליו ועל חשבונו הבלעדי, ואין לו ולא תהיה למבצע הפעולה באתר כל דרישה ו/או טענה כנגד החברה ו/או מפעילי האתר ו/או ספקי ומשווקי המוצרים בעניין זה כאמור. בנוסף, ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, יהא כל מבצע פעולה באתר אחראי לתחזוקתו ו/או אחזקתו ו/או לשירות הנדרש למוצר שרכש באתר, למעט אם נקבע במפורש אחרת ובכתב בתנאי רכישת המוצר. החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של החברה.
 14. ביטולים
  ביטול קנייה ע"י לקוח:
  במידה שלקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לפני שכרטיס האשראי שלו חויב, יוכל לעשות זאת באמצעות יצירת קשר טלפוני עם החברה.
  ביטול הזמנה ע"י החברה לפני משלוח המוצר:
  במידה ולקוח לא סגר את הזמנתו, לרבות עקב אי הזנת שם ופרטי אמצעי התשלום (כרטיס אשראי או חשבון פייפאל) באמצעותו יתבצע התשלום, בתוך 3 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה, תהא החברה רשאית לבטל את ההזמנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי .
  ביטול לאחר ביצוע ההזמנה:
  במידה שלקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר ביצוע ההזמנה, ועד ל-14 יום מיום אספקת ההזמנה לכתובת אותה סיפק הלקוח, יוכל לעשות זאת באמצעות יצירת קשר טלפוני עם החברה, בשעות המענה ובכפוף לתנאים הבאים:
  במידה וההזמנה טרם נשלחה ולאחר שהלקוח יצר קשר טלפוני עם החברה, ההזמנה תבוטל והלקוח יזוכה לאמצעי התשלום בו נעשתה ההזמנה תוך עד 5 ימי עסקים.
  במידה וההזמנה כבר נשלחה – במקרה זה ולאחר שהלקוח יצר קשר טלפוני עם החברה, הלקוח יוכל להחזיר את ההזמנה בכוחות עצמו לחברה, ללא חיוב בדמי משלוח, או לבקש כי המוצר ייאסף מביתו ע"י חברת השליחים תמורת תשלום נוסף של דמי משלוח.
  במקרה זה כספו של הלקוח יוחזר בתוך 10 ימי עסקים מיום קבלת ההזמנה בכתובת החברה, באמצעות חברת האשראי/ חשבון הפייפאל שלו, וכן, במידה שלבקשת הלקוח ההחזרה נעשתה באמצעות שליח מטעם החברה, יחויב הלקוח בעלות המשלוח חזרה.
  אין אפשרות להחזיר מוצרים שלא באריזתם המקורית ובשלמותם. תתקבלנה אריזות סגורות בלבד ולא תתקבלנה החזרות חלקיות.
  ביטול כתוצאה מפגם או אי התאמה לפרטים המופיעים באתר.
  אנו עושים את המרב, על מנת שהמוצרים הנשלחים על ידינו יהיו תקינים וללא פגמים. יחד עם זאת, על הלקוח לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו. במידה שהלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, יוחלף המוצר במוצר אחר, באחריות החברה.
 15. שירות לקוחות
  פניות טלפוניות: לרשות לקוחות האתר והמזמינים באמצעותו, עומד מספר הטלפון של החברה.
  במספר זה ניתן לקבל סיוע בנושאי השימוש באתר, בירורים, שאלות, אספקת הזמנות ותלונות בשעות המענה. שעות המענה הן:
  בימים א'-ה' (שאינם ימי חג או ערבי חג), בין השעות 9:00 – 19:30
  בימי ו' וערבי חג בין השעות 9:00 – 14:00
 16. פניות באמצעות האתר
  ניתן לפנות לחברה באמצעות מילוי טופס 'צור קשר' באתר או במייל לכתוובת .info@primadance.co.il
 17. כלל הפניות מטופלות בעדיפות גבוהה ע"י נציגי שירות הלקוחות של החברה.
 18. קניין רוחני
  כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של החברה.
  אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.
 19. תקנון מועדון הלקוחות של פרימה דאנס: *ההצטרפות למועדון הלקוחות אינה כרוכה בתשלום.
  *כרטיס המועדון הינו אישי, והשימוש בו הינו בהצגת תעודה מזהה בלבד. *החברות במועדון פרימה דאנס תקפה ללא הגבלת זמן. כרטיס המועדון, השוברים, ההטבות והמתנות הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה או להמרה. *ההצטרפות למועדון מקנה הטבת ההצטרפות בשווי 30 ש"ח, בתוקף החל מהחודש העוקב לחודש ההצטרפות ותקפה למשך 30 יום.  *חברי המועדון זכאים להטבת יום ההולדת, המקנה זכות להנחה בגובה 50% ממחירו המלא של פריט ביגוד יחיד מתוך מגוון פריטי ביגוד המשתנה מעת לעת ואיננה תקפה עבור בגדי גוף בסיסיים/ קבוצתיים. הטבת יום ההולדת בתוקף לחודש יום ההולדת (חודש קלנדרי) וזמינה למימוש החל מ- 3 ימים לאחר מועד ההצטרפות למועדון. הזכאות להטבת יום ההולדת היא לרקדנית בלבד ולא להוריה או לבני משפחתה. *חברי מועדון זכאים לצבירת נקודות בשיעור של 5% מגובה הסכום ששולם בפועל בכל קנייה. ניתן להשתמש בנקודות הנצברות במעמד התשלום החל מ-3 ימים לאחר צבירתן והן בתוקף ללא הגבלת זמן. ניתן לממש את הנקודות החל מ 20 נקודות צבורות. *בכל קניה ניתן לבחור הטבה אחת למימוש מתוך: הטבת ההצטרפות, יום ההולדת ונקודות צבורות. לא יינתן החזר כספי או זיכוי כנגד הטבות ו/או המועדון שלא נוצלו. אין כפל מבצעים והטבות. במידה וחלה טעות טכנית שאפשרה לממש הטבה שלא בהתאם לתקנון זה, תהיה לחברה הזכות לבטל את מימוש ההטבה/ העסקה. פרימה דאנס שומרת את הזכות להחליף ולשנות מעת לעת את התנאים וההטבות של “מועדון הלקוחות של פרימה דאנס“.
 20. כללי:
  החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר. במקרה של מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שרות באתר, על כל הכרוך והנובע מכך, יהיה מקום השיפוט הבלעדי בבתי המשפט בנתניה בלבד.

ט.ל.ח

Loading...